Pozvánka na VALNOU HROMADU HbK Karviná spolek

Valná hromada HbK Karviná spolek se uskuteční dne 16. června 2020

od 17:30hod. v areálu SPŠ Karviné - Hranicích, ul. Žižkova, čp. 1818.

Program Valné hromady:

1.Zahájení

2.Schválení programu

3.Zpráva o činnosti za rok 2019

4.Zpráva o hospodaření za rok 2019

5.Zpráva kontrolní komise za rok 2019

6.Volba výkonného výboru a kontrolní komise na období 2020-2025 7.Rozpočet na rok 2020

8.Rozprava

9.Usnesení VH

10.Závěr

p. Zachar Petr v.r.

předseda HbK Karviná spolek